K L U
niversity

Department of

Committes


IQAC

Sports

Student Councelling

Chairman: Dr. V. Vasanta Kumar
Convener: Dr. K.Jayarami Reddy
Faculty Members Student Members
   


  
Dr. G.V.Ramana Reddy
   
Mr. T.Srinivasa Rao
   
Mr. D.Satish Kumar
A Yuva Sree
P Sai Naren
K Sai Rahul
Vijaya Madhuri
P Sri Vidhya
Swanitha
Sruthi
Sai Sri
Naveena
D.S.K.Sumadhuri
Bindhusri
M. Sahithi
U. Chetan
Chairman: Dr. T.Eswar Lal
Convener: Mr. D.Bala Krishna Kamesh
Faculty Members Student Members


Mr. T.Srinivasa Rao
Mr. D.Satish Kumar
Mr. G.Charan Kumar
Smt P.Sumathi Kumari
Ms. G.Gowtami
V. Vijay Kumar Reddy
Y. Sandeep Kumar
V. P. Kumar
M. Saiteja
M. V. S. Krishna Midhun
M.C.K. Chaitanya
P. Charan Kumar Reddy
K. Surya Narayana
L. Avinash
Sk. Sohil
K RathiKumar
M Rama Hari Nandan
Chairman: Dr. V.Vasanta Kumar
Convener: Dr. K.Jayarami Reddy
                                 Faculty Members :
1. Dr. V.S.Bhagavan 2. Dr. B.V.Apparao
3. Dr. G.Suresh Kumar 4. Dr. T.Eswarlal
5. Dr.K.V.Chandra Sekhar 6. Dr.G.V.Ramana Reddy
7. Dr.R.Raghavendra Rao 8. Mr. T.Srinivasa Rao
9. Mr. B.Srinivasa Kumar 10. Smt. P.Sumati Kumar
11. Ms. K.Gothami 12. Smt. E.Sridevi
13. Smt. P.Sowjanya 14. Smt SK.Razia
15. Mr D.Bala Krishna Kamesh 16. Smt. B.Aruna
17. Smt S.Ragamayi 18. Mr. D.Satish Kumar

Department Curriculum Development

Time Table Commite

Automation & Website Development

Chairman: Dr. V.Vasanta Kumar
Convener: Dr V.S.Bhagavan
                              Faculty Members
Dr. B.V.Apparao
Dr. G.Suresh Kumar
Dr. T.Eswarlal
Dr. R.Raghavendra Rao
Dr. G.V.Ramana Reddy
Mr. Ch. Srinivasa Kumar
Faculty Members Student Members
 Mr. T.Srinivasa Rao
Mr. B.Srinivasa Kuamr
k.phaneedra
V.Reshma
D.N.Mounik
S.S.Bharat kumar
                              Faculty Members
Mr. D.Bala Krishna Kamesh
Ms. K.Gouthami

Library

Webinar

Academic Committee

Chairman: Dr. R.Raghavendra Rao
Convener: Dr. G.V.Ramana Reddy
Faculty Members Student Members
 
Smt. P.Sumathi Kumar
Mr. T.Srinivasa Rao
Mr. D.Satish Kumar
K.Sai Teja
T.Akhil
Y.Sumaja
V.Sruthi
Faculty Members Student Members
1. Dr. B.V.Apparao 1. T.Yaswant Kumar
 


2. Dr. G.Suresh Kumar
2. V.Sai Prasanna
3. P.V. Nagarjuna
4. K.Datta Srilekha
5. C.V.Raja