Research Groups

Research Group ID : 28 Research Group Name : Nanomaterials Group Head : Dr. K. Vijaya Kumar

List of the Group Memebrs

S.NoName of the Faculty MemberPhoto
1GUNTURI SUNITA SUNDARI
2GUTHIKONDA KIRAN KUMAR
3CHERUKUPALLI RAJESH
4NEELAMRAJU VENKATA SURESH KUMAR
5ALAPARTHI VENKATESWARA RAO
6SHAIK SALMA BEGUM
7BADE DHARMA SAGAR
8ANINDITA CHATTERJEE
9KUNTA RAVINDHRANATH

Research Group ID : 29 Research Group Name : Engineering Materials Group Head : Dr. R. Bala Krishnaiah

List of the Group Memebrs

S.NoName of the Faculty MemberPhoto
1M. VENKATESWARLU
2M. V. V. K. SRINIVASA PRASAD