Full-Time ScholarsS.No Reg.No Student Name Guide Name
1 15306008 Sasikanth Seelam Dr.A.Anand Kumar
2 15306005 Swapna Ganapaneni Dr.G.Kesava Rao
3 15306007 Annabattula Jawahar Dr.S.Koteswara Rao


S. No. Registration Number Name of the Scholar Supervisor
1 14306003 Srinivasa Rao Yelavarthi Dr. G. Kesava Rao
2 14306004 N Kartheek Barathepudi Dr. O. Chandra Sekhar
3 14306005 Siva Sankar Pedapudi Dr. P. Linga Reddy
4 14306020 K. Naresh Dr. Prabhakar Reddy
5 14306024 Bharath Kumar Thotakura Dr. M. Venu Gopala Rao
6 14306041 Teja Sreenu Tadivaka Dr. SVNL Lalitha
7 14306042 Tadanki Vijay Muni Dr. SVNL Lalitha


S.No Registration Number Name of the Scholar Supervisor
1 5300 Mr. V. Ramesh Dr.G. R. K. Murthy
2 5212 Mrs. K . Lakshmi Sireesha Dr. K S Srikanth
3 13306016 Neelima Kancharla Dr. M. Venu Gopala Rao
4 13306019 Narasimha Raju Kuthuri Dr. M. Venu Gopala Rao
5 13306022 Mohan Bukya Dr. p. Linga Reddy
6 13306027 Srinivasa Rao Ganta Dr. G. Kesava Rao


S.No Registration Number Name of the Scholar Supervisor
1 4570 N. Lavanya Dr. M. Rama Chandra Rao