Department of
electronics & communication Engineering

Out side &Foreign Supervisors

Sl.No. Name of the Supervisor
1 DR.V.RAJESH
2 DR.CH.SRINIVASU
3 DR.E.V.KRISHNA RAO
4 DR.D.VENKAT RAO
5 DR.K.S.RAO
6 DR.A.S.N.CHAKRAVARTHY
7 DR.N.S.MURTHY SARMA
8 DR.M.KAMA RAJU
9 Dr.M.SUSHANTH BABU
10 Dr.K.NAGA PRAKASH
11 DR. T.ANIL KUMAR
12 DR. BHANU.M.BHASKAR
13 DR.A.JHANSI RANI
14 DR.A.SUDHAKAR
15 DR.CHAKRAVORTHY
16 DR.J LAKSHMINARAYANA
17 DR.L.PRATAP REDDY
18 DR.P.N.SASTRY
19 DR.R.POLAVARAPU
20 DR.HIMANI
21 DR.K.KISHN RAO
22 DR.K.MANJUNATHACHARI
23 DR.M.N.GIRIPRASAD
24 DR.P.MOHANAIAH
25 DR.K.SRINIVASA RAO
26 DR.RAMCHANDRA V P
27 DR.M.VENKATANARAYANA
28 DR.T.PRASADA RAO
29 DR.T.SRINIVASULU
30 DR.RAVINDRANATH C.CH
31 Dr.CH.SANTHA KUMARI
32 Dr.R.HEMA LATHA
33 Dr.AMOL.D RAHULKAR
34 Dr.TANAJI MOHITE PATIL
35 Dr.P.CHANDRA SEKHAR
36 Dr.K.K.JAGANATH
37 Dr.K.SURESH REDDY
38 Dr.S.SRINIVASA RAO
39 Dr.T.VENUGOPAL
40 Dr.D.N.RAO
41 Dr.G.JAGADESH REDDY
42 Dr.S.NAGA RAJA RAO
43 Dr.K.CHENNA KESAVA REDDY
44 Dr.R.A.PATIL
45 Dr.K.GIRIBABU
46 Dr.D.VENKAT REDDY
47 Dr.WANKHEDE VISHAL ASHOK
48 DR.M.MADHAVILATHA
49 DR.R K JANASWAMY
50 DR.T.V.S.PRASAD GUPTHA
51 DR.ANANDKRISHNA
52 DR.ASHA DEVI
53 DR.C.V.NARSIMHULU
54 DR.K SEETAIAH
55 DR.M.SUNEEL PRAKASH
56 DR.S.GOVINDARAJULU
57 DR.DEORAO
58 DR.S.T.PATIL
59 DR.G.JENA
60 DR.G.MADHUMATHI
61 DR.D.SRINIVASA RAO
62 Dr.B.N.BHANDARI
63 Dr.Surendra Pal