CHEMISTRY

Part Time Scholars

S.No Regd.No Name of the Scholar
1 1102 Thota Anupama Rashmi
2 2026 Athota Ravi Varma
3 2031 Peddapalli Sharada
4 2061 Venkat Balaram Samavedam
5 2071 Peesapati V.N.S.Murthy
6 2096 V.Haranath Babu
7 2099 T.Malikarjun
8 2127 Y.Prabhakar
9 2214 Dandela Ram Babu
10 2266 V.Sunil Kumar Yelamanchi
12 2307 Deshmi Karunakar
13 2308 V.Durga Praveena
14 3010 S.Durga Karteek
15 3037 P.Venkatesh
16 3047 S.Kiran
17 3074 N.Sreelakshmana Rao
18 3101 Ch.Phani Rajashekar
19 3170 R.Sridhar
20 3171 N.Radha
21 3172 K.Chandra Sekhara Reddy
22 3175 N.Saroja
23 3184 A.Lakshmi Lavanya
25 3188 J.Satish Kumar Reddy
26 3189 K.Veera Venkata Sreekanth
27 3215 P.Radhakrishna Murthi
28 3218 D.Srilakshmi
29 4013 Ponasanapalli TVA Srinivas
30 4016 Potla Bhavani
31 4021 A.Satya Gouri Prasad
32 4035 Talam Nagaraju
33 4037 Dakkumala Hari Venkata Kishore
34 4043 Somarouthu Prashanthi
35 4046 Kasimala Bikshal Babu
36 4053 Palnati Geetha Swaroopa
37 4086 U. Venkata Naga Sunil Kumar
38 4087 Balakrishnan Chinnu
39 4089 Panuganti Seshagiri Rao
40 4097 Nekkala Kalpana
41 4204 Chandana Narsimha Rao
42 5318 B.Siva Rami Reddy
43 5337 M.Nagendra Kumar
44 5386 B.Ratna Sekhara Reddy
45 5438 D.Srinivasulu
46 5539 B.Sreenivasa Reddy
47 5690 V.K.Siva Kumar
Latest Updates
content

Research Bulletin

Panel content